Verschillen koesteren
Ontwikkelingen de ruimte geven

Visie en passie voor leiderschap en ondernemerschap

Elke onderneming is anders, elk mens is anders. Het koesteren van de verschillen en daar een eenheid van smeden, daar draait het om. De veranderingen om ons heen komen in een steeds hoger tempo op ons af. Dat vraagt om een wendbare organisatie. Ruimte geven aan die ontwikkelingen, legt de basis voor een gezonde toekomst.

Elke organisatie kent een eigen cultuur. De manier van leidinggeven, de wijze waarop wordt samengewerkt, de teamgeest, de mores uit de branche of sector, ze zijn allemaal bepalend voor de wijze waarop we in ons werk van alledag staan. Het is een uitdaging mensen in hun kracht te zetten.

Het zijn deze verschillen die maken dat mijn werk, als adviseur en coach, zo boeiend is  en veelal vraagt om maatwerk. Het gaat daarbij niet om de mensen te verbeteren, maar ze juist zicht te geven op dat wat zijzelf, het team en de organisatie al aan kwaliteiten in zich hebben en dus kunnen.

Vanuit deze visie en mijn passie voor leiderschap en ondernemerschap ga ik graag samen met u aan de slag. Volgens een geheel eigen methodiek. Daarbij wakend dat alle facetten van de bedrijfsvoering goed op elkaar aansluiten.

Meer over mijn werkwijze
Naar contact

Neem voor meer informatie contact op met Jo Moors

Naar contact