Duidelijk en transparant

Visie en werkwijze

Het vertrekpunt voor samenwerking is mijn model ‘continu veranderen’. Graag neem ik U in onderstaande animatie mee in dit model, waarin ik U dit model laat zien maar ook bespreek.

Vanuit deze visie en mijn passie voor leiderschap en ondernemerschap ga ik graag samen met u aan de slag. Volgens een geheel eigen methodiek. Daarbij wakend dat alle facetten van de bedrijfsvoering goed op elkaar aansluiten.

Plan van aanpak

Analyse

Ik start met het maken van een ‘foto’ van de actuele situatie om de vraagstelling helder te krijgen. In een of meerdere vrijblijvende gesprekken of zelfs door ‘mee te draaien’ op de werkvloer observeer en analyseer ik de huidige situatie.

Doel – gewenst resultaten

Aan de hand van de gesprekken en analyse wordt het doel van het advies en/of de coaching gedefinieerd in een meetbaar resultaat.

Plan van aanpak

Op basis van de gemaakte ‘foto’ van de huidige situatie wordt op maat een plan van aanpak uitgewerkt. Helder en duidelijk. Dit plan van aanpak vormt ook de basis voor mijn projectvoorstel.

Realisatie – uitvoering plan van aanpak

De realisatie is echt iets van ons samen. Tijdens de uitvoer van het plan van aanpak help ik de ondernemer of manager om zelf tot inzichten te komen en keuzes te maken. De coaching is er op gericht mensen in hun kracht te zetten, zodat ze binnen de bedrijfscultuur kunnen excelleren.

Indien er specifieke begeleiding of training noodzakelijk is, dan wordt dat opgepakt door een professional in dat vakgebied. Ik beschik over een groot netwerk van ervaren trainers en coaches.

Analyse – bereikte resultaten/evaluatie

Na realisatie bespreek ik de bereikte resultaten met u. Daar waar nodig worden vervolgacties uitgezet. Indien wenselijk kan ik daarbij een helpende hand bieden.

Tarieven

Mijn werkwijze is even eenvoudig als transparant. Aan de hand van een vrijblijvend intake gesprek of zelfs een werkplekbezoek werk ik een plan van aanpak voor u uit in een helder en duidelijk projectvoorstel.

Op projectbasis

Indien er sprake is van een duidelijk begin en eind, dan worden de afspraken vastgelegd op projectbasis. Zo weet u vooraf exact waar u aan toe bent!

Op uurbasis

Het is ook mogelijk om mijn werk te declareren op basis van ingezette uren. In deze situatie is er veelal sprake van een projectleiderschap.

Naar contact

Neem voor meer informatie contact op met Jo Moors

Naar contact